ZAJEDNO OD ZNANJA DO POSLA


271854468 1094811814674313 7854374386939382276 n

 

Projekat finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore

IPA II – Višegodišnji akcioni program za Crnu Goru o zapošljavanju, obrazovanju i socijalnoj politici (2015-2017) Podrška zapošljavanju u manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori

OPŠTI CILJ PROJEKTA : Smanjenje nezaposlenosti u Nikšiću

SPECIFIČAN CILJ : Podrška poslodavcima u opštini Nikšić za obuke i povećanje zapošljivosti

CILJNA GRUPA: Poslodavci iz privatnog sektora iz opštine Nikšić

KRAJNJI KORISNICI: Nezaposlena lica iz opštine Nikšić

OČEKIVANI REZULTATI:

Ø Polazeći od činjenice da je zadatak lokalne samouprave da stvara povoljno okruženje koje će omogućiti kvalitetnije uslove za život i rad svih njenih građana, projektom “Zajedno od znanja do posla” će se povećati mogućnosti za zapošljavanje i samim tim poboljšaće se socijalna slika grada.

Ø Privatni sektor je pokretač ekonomskog rasta i pažnja će biti fokusirana na podršku upravo privatnim preduzećima iz Nikšića, kroz grantove za podsticaj zapošljavanja i putem obuka o nacionalnim i drugim programima podrške koji podstiču zapošljavanje i unapređivanje poslovnog okruženja.

· Podržano najmanje 10 poslodavaca dodjelom granta

· Ojačani kapaciteti poslodavaca kroz obuku najmanje 60 nezaposlenih i zapošljavanje najmanje 30 kvalifikovanih radnika na period od najmanje 6 mjeseci nakon završetka projekta

· Obučeno najmanje 40 poslodavaca za apliciranje na drugim programima podrške

Projekat je podržan i finansiran od strane Evropske unije i Vlade Crne Gore.

U okviru projekta »Zajedno od znanja do posla« koji se realizuje u sklopu Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, kroz grant šemu »Podrška zapošljavanju u manje razvijenim opštinama Crne Gore«, u skladu sa Ugovorom broj CFCU/MNE/179, Opština Nikšić raspisuje

Javni poziv

za dodjelu grantova poslodavcima iz opštine Nikšić za obuke na radnom mjestu i zapošljavanje

Referentni broj: 02-031-612

Predmet poziva

Predmet poziva je dodjela grantova poslodavcima iz privatnog sektora za organizovanje obuka na radnom mjestu.

Obuka na radnom mjestu je namjenjena nezaposlenim licima   koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore –PJ Nikšić.

Uslovi za prijavu na poziv

Prijavu na poziv mogu podnijeti poslodavci koji su zainteresovani da organizuju obuke na radnom mjestu i da sa najmanje 50 % obučenih lica (obuka mora trajati četiri mjeseca), zaključe ugovore o radu u najkraćem trajanju od šest mjeseci nakon završetka projekta »Zajedno od znanja do posla«.

Da bi bio prihvatljiv za grant, podnosilac prijave mora pripadati privatnom sektoru i biti :

  • pravno lice ili preduzetnik;
  • registrovan najmanje 12 mjeseci prije objave ovog Poziva;
  • registrovan za obavljanje djelatnosti na teritoriji opštine Nikšić;
  • poslodavac;
  • ekonomski operativan;
  • posvećen poštovanju principa dostojanstvenog rada.

Planirani budžet

Ukupan budžet planiran za ovaj poziv je 150.000,00 eura.

Način, vrijeme i mjesto podnošenja prijave

Prijava po ovom pozivu sa pratećom dokumentacijom, podnosi se u štampanoj i elektronskoj verziji na način opisan u Instrukcijama za popunjavanje prijave.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15.04.2022. godine .

Podnosilac prijave mora da dostavi sledeća dokumenta:

1. Obrazac za prijavu, zajedno sa svim relevantnim djelovima, Prilog 1

2. Budžet, Prilogu 2

3. Izjava podnosioca prijave , Prilogu 3

4. Dokumenta sa spiska potrebnih dokumenata datih u Prilogu 4

5. Administrativna kontrolna lista, popunjena, kao i sva dokumenta navedena u Prilogu 5, u sklopu ovog poziva

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti između Opštine Nikšić i dobitnika granta urediće se posebnim ugovorom.

Instrukcije i obrasci za prijavu su objavljeni na sajtu Opštine Nikšić www.niksic.me i sajtu NVO »Biznis centar« www.bizniscentar.me

Za poslodavce koji su zainteresovani za prijavu na ovaj poziv biće organizovan Info dan za postavljanje pitanja u vezi sa podnošenjem prijave.

Zahtjevi za pojašnjenja se mogu slati na e-mail adresu: zajednoodznanjadoposla@gmail.com najkasnije do 25.03.2022. godine.

Pitanja i odgovori će biti objavljeni na sajtu Opštine Nikšić www.niksic.me 31.03. 2022. godine.

„Ovaj dokument je nastao uz finansijsku podršku Evropske unije. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost Opštine Nikšić i ne odražava nužno stavove Evropske unije.”

 PITANJA I ODGOVORI

Pitanja i odgovore mozete preuzeti ovdje.

 

BROŠURA

Brošuru možete preuzeti ovdje.

VODIČ

Poslovni vodič možete preuzeti  ovdje.

Naša misija

Misija Biznis centra je stvaranje kapaciteta koji bi pospješili samozapošljavanje i osposobljavanje svih koji su zainteresovani za razvoj sopstvenih ideja.

Naša vizija

Stvaranjem sveobuhvatnih sistema podrške i servisa za pospješivanje preduzetništva na nacionalnom nivou unaprijedili bi poslovanje postojećih preduzeća, olašali razvoj novih, stvorili programe osposobljavanja i edukacije, kao i unaprijedili kulturu preduzetništva i opšte obrazovanje.

 

 

Kontaktirajte nas

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +382/67 415 794

 

Pratite nas: